Omkring et bid med slid

For tandlæger og tandplejere

2.-3. februar 2024


Tilmeld dig her

Omkring et bid med slid
– Minimal invasiv behandling af slid og erosion

To dages praksisrelevant hands-on undervisning med fokus på minimal invasiv behandling af slid og erosion i tandlægepraksis

Slid og erosion er i dag et udbredt problem med funktionelle og æstetiske følger. Det skaber store udfordringer for både tandlæge og patient. For tandlægen opstår der vigtige spørgsmål og hensyn. Skal vi overvåge og hvor længe skal vi det? Er det nødvendigt at gribe ind, og hvornår og hvordan kan tandlægen agere?

Med et minimal invasivt mind-set og rette teknikker i rette kombination kan selv helt nedslidte tandsæt genopbygges.

Denne hands-on undervisning vil gøre dig klogere på de mange muligheder for genopbygning af tanden uden af miste sundt væv. Du får teknikker og protokoller til minimal invasiv og holdbar genopbygning af tandsæt med slid og erosion – fra forebyggelse, let slid til helt nedslidt.

“Høj-faglig og hyggelig undervisning der bidrager positivt til patienttilfredsheden, arbejdsglæden og bundlinjen”Tandlæge, Elisabeth Morsbøl

Målgruppe

“Omkring et bid med slid” er for tandlæger og tandplejere, der allerede er i gang med, eller gerne vil i gang med, at udbyde minimal invasiv tandpleje på klinikken.

Indhold

DAG 1:

 • Hvordan påvirker slid et bid og et bid slid?
 • Hvad med kæbeled og tyggemuskler, når vi skaber plads ved at hæve biddet?
 • Dahls Princip: En enkel og gennemprøvet metode til at hæve bid. Hvornår og hvordan arbejder man med Dahls Princip?
 • Minimal invasive, reversible, reparable behandlinger til bid, slid og erosion.
 • Muligheder med Sinfony- fac/pal facader, onlays, fiberforstærkede kroner, ætsbroer, fuldbroer, etc.
 • Workshop: Essixskinner, blegeskinner og Dahls Princip

DAG 2 – HANDS-ON TANDLÆGER:

 • Ansigtsbueregistrering
 • Bidfunktionsscreening/diagnostisering
 • Behandling med Dahls Princip
 • Bidanalyse
 • “Formidling af behandlingsplaner og god kommunikation til patienten” – foredrag v. Charlotte Nyby.

DAG 2 – HANDS-ON TANDPLEJER:

 • Ansigtsbueregistrering
 • Bidfunktionsscreening/diagnostisering
 • Den perfekte skinne, til hvilken behandling, fremstilling og vedligehold.
 • Fotografering / klinisk foto på klinik
 • Bidanalyse
 • “Formidling af behandlingsplaner og god kommunikation til patienten” – foredrag v. Charlotte Nyby.
“Tak for super lærerig undervisning – har allerede brugt det to gange i dag.”Søs Ryborg, Tandlæge

Dit udbytte

Med NHD mind-set og teknikker kan du tilbyde dine patienter en sikker og overskuelig behandling af slid og erosion.

Vi arbejder hands-on, så teknikkerne når helt ned i hænderne. Med hjem får du protokoller for let implementering. Efterfølgende får du adgang til lukket forum med mulighed for sparring. Dette forum findes på facebook, og er kun for tidligere NHD-deltagere.


Se resultater skabt med NHD slid teknikker

Image

Eks. 1 – Før

Image

Eks. 1 – Efter


Image

Eks. 2 – Før


Image

Eks. 2 – Efter


Sådan arbejder vi

“Omkring et bid med slid” er 2-dages undervisningsprogram med teori, mind-set og workshop dag 1 samt hands-on øvelser dag 2.
Ved hands-on øvelserne arbejder vi sammen to og to og prøver på skift hhv. at udføre øvelserne på hinanden og at få patientoplevelsen i stolen. At “agere patient” giver i sig selv en stor indsigt i den optimale udførelse og vi finder en stor værdi heri.

Ved bidanalysen arbejder vi med studiemodeller af deltagernes egne tænder. 
Da det vigtigste for os er dit udbytte har vores hold altid begrænset antal deltagere. Tilmeld dig derfor imens der er plads.

Suppler med

”Omkring et bid med slid” giver adgang til Bidhævning. Bidhævning er ligeledes et 2-dages undervisningsprogram, primært opbygget omkring hands-on. På Bidhævning er fokus på bidfunktion, teknik og materialer ved minimal invasiv behandling af svære slid- og erosioncases.  Se datoer og læs mere om Bidhævning.

Læs mere om kommende NHD hold.

Deltagernes oplevelser

Tandlægen

“Jeg kom med et åbent sind og fra en hverdag, hvor plast, okklusion og slid er en stor del.
Kursets indhold samt Charlottes mind-set og tilgang til faget, bandt på fineste vis en sløjfe for mig.

Helt konkret har vores tandplejere, som også deltog, ved hver undersøgelse, fuld fokus på at kontrollere hjørnetandsføring og laterotrusion. De vurderer slid og tandvandring samt progression heraf. Alle kliniske fund og fotos præsenteres for tandlægen, hvorefter der udarbejdes en plan for videre behandling. Alt sammen med udgangspunkt i minimal invasiv behandling som på en faglig forsvarlig måde skaber balance i tandsættet.

Vi oplever kun, at vores patienter er glade og taknemmelig for at blive præsenteret for vores planer, og vi har endda fået nye patienter til, som har hørt om vores tilgang.

Vi har hurtigt fået integreret de nye tiltag og procedurer på klinikken, hvilket helt sikkert også har styrket samarbejdet mellem tandlæge og tandplejer. At arbejde på denne måde kræver ikke nyt, smart eller dyrt udstyr men blot en lyst og tro på, at det er den rigtige behandling for vores patienter. De tror på det, hvis vi tror på det.

Kort sagt; vi har ikke oplevet udfordringer eller begrænsninger i forhold til at komme i gang lige efter, vi kom hjem fra vores weekend i Ålborg. Hvis mind-settet er der, er det bare at gå i gang!

Som tandlæge har jeg fået udvidet min horisont og fundet en tilgang til tandbehandling, som giver mig selvtillid i mine behandlinger og en stor ro i at opleve, hvordan jeg kan genskabe balance og passe godt på mine patienters tænder. Jeg er fan!”

– Tandlæge Mia Clay Albertus, Hostandlægerne.dk


Image
Image

Tandplejeren

“Set i lyset af tandplejerens profylaktiske kompetencer, er det en helt naturlig ting at tænke bid og slid ind i en helhedsorienteret tilgang til den enkelte patient.

Undervisningen hos Charlotte Nyby gav mig som tandplejer rammerne og værktøjerne til at diagnosticere og formidle de kliniske fund, til at indgå konstruktivt i samarbejdet med den behandlende tandlæge, og få skabt et tandsæt i balance.”

– Tandplejer John Bach, Hostandlægerne.dk

Charlotte Nyby

Cheftandlæge siden 1989


BID OG SLID
Tandlæge Charlotte vil gennemgå cases med forskellige grader af slid og erosion fra start til slut. Hun vil se på forskellige tilgange fra forebyggelse til forebyggende indgriben.

Hun vil bl.a. komme ind på:
Hvordan påvirker et bid slid og et slid bid?
Hvad med kæbeled og tyggemuskler, når vi skaber plads ved at hæve biddet?
Dahls Princip; en enkel og gennemprøvet metode til at hæve bid.
3-steps ved erosion og slid cases – hvornår og hvordan kan dette implementeres i praksis?
Minimal invasive, reversible, reparable behandlinger til bid, slid og erosion.

  Karsten Mortensen

  Tandtekniker


  TEKNIKERENS ROLLE
  Samarbejdet mellem tandlæge og tekniker bliver endnu mere vigtigt i minimal invasiv behandlinger. Tekniker Karsten vil præsentere:
  Muligheder med Sinfony – fac/pal facader, onlays, fiberforstærkede kroner, ætsbroer, fuldbroer, etc.
  Fremstilling af indirekte onlay (Sinfony).
  Wax-up demo på model.
  Fremstilling af wax-up key.
  Ansigtsbueregistrering/artikulatorindstøbning.
  Fotogennemgang og dokumentering.

   
   

  Tid

  2.-3. februar 2024

  Dag I: 9.00 – 17.00
  Dag II: 8.00 – 16.00

  Pris

  Tandlæger:
  Kr. 13.000,- ved tilmelding før d. 2. december 2023.
  Derefter kr. 15.000,-

  Tandplejere:
  Kr. 10.000,- ved tilmelding før d. 2. december 2023.
  Derefter kr. 12.000,-

  Sted

  Dag 1:
  Comwell Hotel Hvide Hus
  Vesterbro 2
  9000 Aalborg

  Dag 2:
  Dental College Aalborg
  Rørdalsvej 10
  9000 Aalborg

  Middag

  Fredag aften
  Kr. 765,-
  Tilmeld dig ved undervisningstilmelding eller på kontakt@nhd.dk

  Hotel

  Enkeltværelse: Kr. 1025,- pr. nat (inkl. morgenmad).  Hotel bestilles direkte ved Comwell Hotel Hvide Hus ved Irdi Mortensen på irmo@comwell.com eller tlf. 96 31 91 41 med besked om deltagelse i NHD-undervisning.

  CE-point

  Undervisningen udløser 16 CE-point til efteruddannelsen

  Tilmeld dig her

  New Holistic Dentistry tager forbehold for aflysninger, og i tilfælde heraf refunderes det fulde beløb.

  Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 7 uger før afholdelse tilbageholdes et gebyr på 10%. Sker afbestilling 7‐4 uger før afholdelsen, tilbageholdes 50%. Ved afbestilling senere end 4 uger før afholdelse, betales fuld pris. Er du selv forhindret i at deltage, er der mulighed for at overdrage deltagelsen til en relevant anden. Navn, mail og mobilnummer på vedkommende skal oplyses senest 3 dage før.

  Del