Bidhævning

nyt hold: 5. – 6. April 2024

TILMELD DIG HER

Hands-on undervisning i bidhævning

To hele dage med fokus på bidhævning, materialer og minimal invasive teknikker.

Vores patienter ønsker at bevare et smukt smil og god tyggefunktion hele livet. Tidens tand i form af erosion, slid og tandvandring fører ofte til tab af bidhøjde. En dårlig cirkel med ubalance kan nedsætte tandsættes levetid. Når først skaden er sket, er der brug for at hæve biddet for skabe plads til en vævsbevarende genopbygning. Alle møder disse udfordringer mere og mere. I undervisningen får du værktøjerne til at bidhæve sikkert og forudsigeligt.

Målgruppe
Tandlæger, der har deltaget i ‘Omkring et bid med slid’  samt tandteknikere.
På ‘Omkring et bid med slid‘ gennemgåes den grundliggende teori bag de teknikker, du lærer på NHD bidhævning.
Indhold
 • Teorien bag bidhævningsmetoder
 • Caseselection – pro/contra indikationer
 • Dokumentation i forbindelse med behandling (klinisk fotografering og journalisering)
 • Patientinvolvering og information
 • Samarbejde med tekniker i forbindelse med bidhævning
 • Materialer, instrumenter og protokoller ved bidhævning generelt
 • Direkte bidhævning (anteriort med Dahls Princip) via hands-on øvelser
 • Indirekte bidhævning (wax up og overførsel med memosil) via hands-on øvelser
 • Relevante skinner samt tilpasning
 • Kontrol, monitorering og vedligehold
Dit udbytte

I dette 2-dages undervisningsprogram lærer du at implementere bidhævning i dine behandlinger på tryg og forudsigelig vis.

Via hands-on øvelser lærer du at bidhæve – direkte som indirekte – og hvordan du rekonstruerer et helt tandsæt ved gennemgribende slid og tabt bidhøjde.
Du lærer, hvordan du vurderer, hvilken bidhævningsmetode der skal anvendes i hvilke cases, samt hvordan hele behandlingen varetages og kommunikeres med patient og tekniker.

Max deltagerantal:
14 tandlæger og 4 teknikere pr. hold for at sikre optimal læring.

Sådan arbejder vi
Undervisningen består af en lille del teori samt rigtig meget workshop og  hands-on.

Med udgangspunkt i to store cases skal vi genopbygge de nedslidte tandsæt efter henholdsvis direkte og indirekte metoder på modeller.

Alle undervisere arbejder dagligt med de teknikker, du lærer i undervisningen og har mange års erfaring med bidhævning.


Image
Image
Image

Case 1; en kompliceret case med mange steps.
Med wax up samt overførsel med memosil skal vi bidhæve dette tandsæt til genopbygning efter udpræget slid.
 

For teknikeren

Ønsker du som tandtekniker at imødekomme fremtidens behov, når det smukke smil og den gode funktion skal bevares hele livet?

På NHD Bidhævning får du indblik i mind-set og teori med fokus på bidfunktion, balance og materialevalg ved vævsbevarende behandlinger.

Gennem workshops og hands-on øvelser på laboratorie lærer teknikeren: 

 • Artikulator analyse
 • Wax-up og fremstilling af præcisions keys til provisorisk og øverførsel af bidhævning i munden på patienten
 • Fremstilling af indirekte plastfacader til palatinalt slid
 • Fiberforstærkede onlays til endelig rehabilitering af slid og erosions cases

Målet er også, at vise et bud på den vigtige rolle, som teknikeren også har som rådgiver og sparringspartner i samarbejdet med tandlægen, der ønsker at tilbyde minimalt invasive helhedsbehandlinger ved de nedslidte tandsæt.


Image
Image
Image

SUPPLER MED

Du har mulighed for at kombinere ‘Bidhævning’ med både Molarplast og Workshop med egne cases.

Molarplast udgør en hel dag hands-on, hvor du lærer teknikken bag mange års klinisk erfaring til molarplast. Vi kommer omkring bl.a. præparation, valg af matricebånd og kiler samt tørlægningsteknikker, plastopbygning trin for trin, morfologi, polering, vedligehold, baseline og kontroller, patientinformation og journalisering.

Workshop med egne cases kan du få sparring omkring din egen slidcase og samtidig lære fra alle dine kollegaers cases.

Image

Charlotte Nyby

Indehaver af og faglig chef for Aalborg Tandplejeteam siden 1989
Stifter af NHD i 2010
Foredragsholder og underviser


Charlotte arbejder i praksis med minimale invasive teknikker, der bruges hver dag i et tværfagligt samarbejde.
Med fokus på patienten bruges helhedstankegangen til at bevare et sundt flot tandsæt, der har en god tyggefunktion.
Via videreuddannelse og nytænkning er der udviklet teknikker og protokoller, der videregives ved NHDs kurser.
Ved alle kurser deles viden med  grobund i evidensbaseret forskning, der er implementeret i hverdagen hos ATT. 
Ved hands on øvelser, protokoller og trinvis gennemgang deles således mange års erfaring til direkte brug i praksis.
Image

Karsten Mortensen

Tandtekniker


TEKNIKERENS ROLLE
Samarbejdet mellem tandlæge og tekniker bliver endnu mere vigtigt i minimal invasiv behandlinger. Tekniker Karsten vil præsentere:
Muligheder med Sinfony – fac/pal facader, onlays, fiberforstærkede kroner, ætsbroer, fuldbroer, etc.
Fremstilling af indirekte onlay (Sinfony).
Wax-up demo på model.
Fremstilling af wax-up key.
Ansigtsbueregistrering/artikulatorindstøbning.
Fotogennemgang og dokumentering.

 
 

TID

D. 5. – 6. april 
2024

Dag I: Kl. 9.00 – 17.00
Dag II: Kl. 8.00 – 16.00

Pris

Tandlæger:
14.995,-

Teknikere:
5500,-

Sted

Dag 1:
Comwell Hotel Hvide Hus
Vesterbro 2
9000 Aalborg

Dag 2:
Dental College Aalborg
Rørdalsvej 10 (bygning D)
9000 Aalborg

HOTEL

Enkeltværelse: Kr. 1025,- pr. nat (inkl. morgenmad).  Hotel bestilles direkte ved Comwell Hotel Hvide Hus ved Irdi Mortensen på irmo@comwell.com eller tlf. 96 31 91 41 med besked om deltagelse i NHD-undervisning.

CE-Point

Undervisningen udløser

16 CE-point til efteruddannelsen


TILMELD DIG HER

New Holistic Dentistry tager forbehold for aflysning af undervisningen, og i tilfælde heraf refunderes det fulde beløb.

Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 7 uger før afholdelse tilbageholdes et gebyr på 10%. Sker afbestilling 7‐4 uger før afholdelsen, tilbageholdes 50%. Ved afbestilling senere end 4 uger før afholdelse, betales fuld pris. Er du selv forhindret i at deltage, er der mulighed for at overdrage deltagelsen til en relevant anden. Navn, mail og mobilnummer på vedkommende skal oplyses senest 3 dage før.