Bidhævning

25. – 26. November 2022

Tilmeld dig her

Tandlæger: UDSOLGT
Tekniker: 4 pladser

Kursus i bidhævning

To hele dage med fokus på bidhævning, materialer og minimal invasive teknikker.

Vores patienter ønsker at bevare et smukt smil og god tyggefunktion hele livet. Tidens tand i form af erosion, slid og tandvandring fører ofte til tab af bidhøjde. En dårlig cirkel med ubalance kan nedsætte tandsættes levetid. Når først skaden er sket, er der brug for at hæve biddet for skabe plads til en vævsbevarende genopbygning. Alle møder disse udfordringer mere og mere. På kurset får du værktøjet til at bidhæve sikkert og forudsigeligt.

Målgruppe
Tandlæger, der har deltaget i NHD kurset ‘Omkring et bid med slid’  samt tandteknikere.
På ‘Omkring et bid med slid’ gennemgåes den grundliggende teori bag de teknikker, du lærer på bidhævningskurset.
Indhold
  • Teorien bag bidhævningsmetoder
  • Caseselection – pro/contra indikationer
  • Dokumentation i forbindelse med behandling (klinisk fotografering og journalisering)
  • Patientinvolvering og information
  • Samarbejde med tekniker i forbindelse med bidhævning
  • Materialer, instrumenter og protokoller ved bidhævning generelt
  • Direkte bidhævning (anteriort med Dahls Princip) via hands-on øvelser
  • Indirekte bidhævning (wax up og overførsel med memosil) via hands-on øvelser
  • Fremstilling og tilpasning af relevante skinner
  • Kontrol, monitorering og vedligehold
Dit udbytte

På dette kursus lærer du at implementere bidhævning i dine behandlinger på tryg og forudsigelig vis.

Via hands-on øvelser lærer du at bidhæve – direkte som indirekte – og hvordan du rekonstruerer et helt tandsæt ved gennemgribende slid og tabt bidhøjde.
Du lærer, hvordan du vurderer, hvilken bidhævningsmetode der skal anvendes i hvilke cases samt hvordan hele behandlingen varetages og kommunikeres med patient og tekniker.

Sådan arbejder vi
De to kursusdage består af en lille del teori samt rigtig meget work-shop og  hands-on.

Med udgangspunkt i to store cases skal vi genopbygge de nedslidte tandsæt efter henholdsvis direkte og indirekte metoder på modeller.


Image

Case 1; en kompliceret case med mange steps.
Med wax up samt overførsel med memosil skal vi bidhæve dette tandsæt til genopbygning efter udpræget slid.
 


Alle undervisere arbejder dagligt med de teknikker, du lærer på kurset og har mange års erfaring med bidhævning.

Max deltagerantal:
14 tandlæger og 4 teknikere pr. hold for at sikre optimal læring.

SUPPLER MED

Du har mulighed for at kombinere Bidhævningskurset med både Caseselektion & behandlingsplan og Plastkursus.

Caseselektion & behandlingsplan har til formål, at hjælpe dig i gang med at anvende mindsettet og teknikkerne, hvor du kan have behov for større overblik til at vurdere, hvilken behandling der er den rigtige for patienten.

Plastkursus udgør en hel dag HANDS-ON, hvor du lærer teknikken bag mange års klinisk erfaring. Vi kommer omkring bl.a. Præparation, valg af matricebånd og kiler samt tørlægningsteknikker, plastopbygning trin for trin, morfologi, polering, vedligehold, baseline og kontroller, patientinformation og journalisering.

Image
Image

Charlotte Nyby

Indehaver af og faglig chef for Aalborg Tandplejeteam siden 1989
Stifter af NHD i 2010
Foredragsholder og underviser


Charlotte arbejder i praksis med minimale invasive teknikker, der bruges hver dag i et tværfagligt samarbejde.
Med fokus på patienten bruges helhedstankegangen til at bevare et sundt flot tandsæt, der har en god tyggefunktion.
Via videreuddannelse og nytænkning er der udviklet teknikker og protokoller, der videregives ved NHDs kurser.
Ved alle kurser deles viden med  grobund i evidensbaseret forskning, der er implementeret i hverdagen hos ATT. 
Ved hands on øvelser, protokoller og trinvis gennemgang deles således mange års erfaring til direkte brug i praksis.
Image

Karsten Mortensen

Tandtekniker


TEKNIKERENS ROLLE
Samarbejdet mellem tandlæge og tekniker bliver endnu mere vigtigt i minimal invasiv behandlinger. Tekniker Karsten vil præsentere:
Muligheder med Sinfony – fat/pal facader, onlays, fiberforstærkede kroner, ætsbroer, fuldbroer, etc.
Fremstilling af indirekte onlay (Sinfony).
Wax-up demo på model.
Fremstilling af fax-up key.
Ansigtsbueregistrering/artikulatorindstøbning.
Fotogennemgang og dokumentering.

 
 

TID

D.25. – 26. november
2022

Pris

Tandlæger:
12.500,-

Teknikere:
5500,-

Sted

Dag 1:
Comwell Hotel Hvide Hus
Vesterbro 2
9000 Aalborg

Dag 2:
Dental College Aalborg
Rørdalsvej 10
9000 Aalborg

HOTEL

Enkeltværelse: Kr. 1025,- pr. nat (inkl. morgenmad).  Hotel bestilles direkte ved Comwell Hotel Hvide Hus ved Pernille Staal på pers@comwell.com eller tlf. 96 31 91 34 med besked om deltagelse i NHD-kursus.

CE-Point

Kurset udløser 16 CE-point til efteruddannelsen


Tilmeld dig her

New Holistic Dentistry tager forbehold for kursus-aflysninger, og i tilfælde heraf refunderes det fulde beløb.

Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 7 uger før afholdelse tilbageholdes et gebyr på 10%. Sker afbestilling 7‐4 uger før afholdelsen, tilbageholdes 50%. Ved afbestilling senere end 4 uger før afholdelse, betales fuld pris. Er du selv forhindret i at deltage, er der mulighed for at overdrage deltagelsen til en relevant anden. Navn, mail og mobilnummer på vedkommende skal oplyses senest 3 dage før.